Inici


La Serra de Tramuntana  ha sigut i és, un espai de convivència entre l'home, la fauna i la flora:

- L'home ha aprofitat la serra per poder proveir-se de moltes matèries que aquest espai l'hi oferia amb més facilitat que no al Pla (gel, aigua,carbó,etc).

-La fauna ha cercat la manera de poder subsistir en un lloc de tanta escassesa hídrica.

- Però en flora, la Serra de Tramuntana és un indret únic des del punt de vista botànic.

Hi ha una flora molt especial a la serra, amb gran part d’endemismes o amb distintes proteccions. També trobam qualque planta ja introduïda o més bé d’abast general.
A continuació es podrà observar cada una de totes les espècies de la flora més destacable de la serra.
Alberto Abril